Kent Meydanı ve Cami Projesi Meclis’ten geçti

Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’ın eski terminal alınana yapılması için çalışmalarına başladığı Kent Meydanı ve Katlı Otopark projesi üzerindeki belli bir alana yapılacak şehir Camisi için ‘İbadet alanı imar planı değişikliği’ meclisten oy çokluğu ile geçti.
Bu haber 2019-01-03 12:40:53 eklenmiş ve 193 kez görüntülenmiştir.

Kdz.Ereğli Belediye Meclis Toplantısı Ocak ayı olağan toplantının ikinci oturumu yapıldı.

Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’ın başkanlığında yapılan Meclis Toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşüldü.

Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’ın eski terminal alınana yapılması için çalışmalarına başladığı Kent Meydanı ve Katlı Otopark projesi üzerindeki belli bir alana yapılacak şehir Camisi için ‘İbadet alanı imar planı değişikliği’ meclisten oy çokluğu ile geçti.

Gündem maddelerinin yedinci sırasında yer alan eski Terminal alanı Kent Meydanı yeraltı otoparkı ve ibadet alanı imar değişikliğine ait komisyon raporu tartışmalara yol açtı.  Komisyon raporunda, “yapılan müzakere neticesinde ilçenin Müftü Mahallesi eski Terminal alanında Kent Meydanı yeraltı otoparkı ve  ibadet alanı sınırlarının plan paftalarında belirlenmesini içeren  ve  konuya ilişkin olarak ilçe merkezindeki ibadet alanı ihtiyacının Kdz.Ereğli Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünce de Belediyemize iletildiği uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu  ve Mekansal Yapı Yönetmeliği doğrultusunda Nezih Anıl ve Güler Demiroğlu’nun ret oylarına karşın, Komisyonumuzca oy çokluğuyla kabul edilmiştir” ifadelerine yer verilirken, CHP’li Belediye Meclis Üyeleri Nezih Anıl ve Güler Demiroğlu’nun ret gerekçeleri ise, “Plan değişikliği gerekçesinin bilimsel ve nesnel nitelikte olmadığı bu alana yakın olan ibadet tesisleri niteliği, kapasitesi, doluluk oranı oluşan gereksinimin niteliği ve  büyüklüğü veriler olmadan tanımlanan böyle bir gerekçenin sübjektif yargılara dayanmış olabileceği ve  bu durumda gerekli mekansal planlar yapım yönetmeliğinin  26. Maddesine, gerek Şehir Plancılık esaslarına ve kamu yararına uygun olarak değerlendirilemeyeceği, seçimlere 3 aydan daha az bir zaman kala  Kdz.Ereğli Belediye Meclisi’nin 6/10/2016 tarih ve 2016-12/154 sayılı kararı ile değişiklik yapılan ve halen mahkemesi devam eden alanın tekrar meclis gündemine gelmesinin siyasi çıkar olarak  “Cumhuriyet Halk Partisi Camiye karşı çıkıyor” çamurunu  atmak hem Belediye Meclisinin zamanının boşa  harcanması hem  de kamuoyunu meşgul etmek olduğu ve plan değişikliğinin tamamlanmasının bittiğini varsayarak bile alanın yapımına başlamasının mümkün olmadığından söz konusu alanın yeni bir meydan ve Kent Merkezi  düzenlemesinin zorunluluk olduğu özellikle  Kdz.Ereğli Kent merkezinin  toplanma-dağılma noktası olarak kullanılabilecek böyle bir mekanın oluşturulması için bir düzenleme yapılmasının kentsel bir gereklilik olduğu, ancak 1/1 ölçekli uygulamalı imar planının temel özelliği  olan tüm  yapılaşma şartlarının tamamlanması niteliği uyarınca alandaki yapılaşma biçiminin ve  farklı fonksiyonlara ilişkin alan kullanılmasının tarif edilmemesinin plan ifade teknikleri açısından doğru olmadığı, zira özünde kent meydanı  ve yeraltı otoparkı  olarak planlanan ve görsel  algı sınırları içinde boşluğu tarif eden Kentsel Mekan  üzerinde meydanın niteliğini kökünden değiştiren kullanımının getirilmesi ve bu kullanımda nasıl bir yapılaşma niteliğine sahip  olacağının tanımlanmamış olmasının Şehircilik  ilkeleri Kentsel Tasarım ölçütleri ve  plan ifade tekniklerine uygun olarak değerlendirilemeyeceği görüşünden ret oyu verilmiştir”şeklinde  açıklandı.

CHP Grup Sözcüsü Sertan Ocakcı’da söz alarak AK Parti’li Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’ın seçime 3 ay gibi bir süre kala bu projede diretmesine anlam veremediğine dikkat çekerek, büyük bir proje olan Kent Meydanı’nın Uysal’ın eline yüzüne bulaştıracağını söyledi.

Ocakcı, Zonguldak İdare Mahkemesi’nin bu alanla ilgili kararın netleşmemesine rağmen bu aceleciliğin  seçim yatırımı olduğunu iddia ederek, insanların manevi duygularıyla oynanılmaması gerektiğini vurguladı.

Ocakcı, şunları söyledi:

“10/11/2017’de itiraz ettiniz ve dediniz ki “biz bu raporu itiraz edecez, yanlı” dediniz. 18/07/2018’de ikinci gelen bilirkişi de raporunu yazdı. Ve sizlere de gönderdi. Bunun sonunda da şehircilik planlama ilkelerine, şehircilik kavramına, tasarım ilkelerine ve en sonunda kamu yararı taşımadığından ibaresini koyarak buraya konan şeyin yanlış olduğunu bilirkişi raporunda belirtti. Yani 2 tane bilirkişi topluluğu bu işin yanlış olduğunu söylüyor, bunlar şehirciler, mimarlar, mühendislerden oluşan gruplardır. Ve bundan sonra Zonguldak İdare Mahkemesi Esas No: 2017/308 ile 3 tane imzalı hakimin size gönderdiği bir yazı var. Diyor ki bu yazı; “Açıklanan nedenlerle hukuka aykırılığı açık dava konusu işleminin uygulanmasını telafisi güç zararlar doğuracağından 2577 sayılı kanunun 27. Maddesi kararı gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.” Bu kadar açık olan bir yer üzerinde seçim döneminin geldiği ve kentsel mekan oluşturma kavramının üzerinden yola çıktığımız yerle aynı taktikle aynı şeyi yaparak Ereğli’de nereye varmaya çalıştığımızı hala anlamış değiliz. Bu mahkeme kararına itiraz ettiniz mi? Bu bir! Etmediyseniz daha mahkeme kararını celp olarak bizlere göndermedi, mahkeme kararının devam ettiği alan üzerinde Ali Cengiz oyunu yapmanın ne demek olduğunu bir kere anlatmak gerek. İnsanların seçim öncesinde manevi duygularıyla oynayarak bir yerlere varmaya çalışmak Ali Cengiz oyunundan başka bir şey değildir. Bir diğer söylemek istediğim nokta ise şu. Burada daha öncede konuşmuştuk, bin 800 m2 dediğiniz alanın şu anda 2 bin 800 metre kare olarak tescilleştirmeye ve parselleştirmeye çalışıyorsunuz.  İkincisi altındaki alanın yine otoparkını zayi ediyorsunuz, kapalı otopark olma ihtimali kalmıyor. Üçüncü burada oyladığınız birinci etap, ikinci etaplardan sonra şuanda yeni bir etaba doğru gidiyorsunuz.  En son olarakta kocaman bir proje olan kent meydanında nasıl bir işlem uygulayacağınızı sizler dahi bilmiyorsunuz. Hani derler ya ‘Kılavuzu karga olanın …… kurtulmazmış’ diye aynen bu davada gidiyoruz bir yerlere. Kent Meydanının 2016 yılından bu zamana kadar ki söylemleri ve sonuçta mahkemenin de verdiği kararları ortaya koyarsak kendinizle bile çeliştiğinizi görmeniz gerekir. Ayrıca biz dedik ki biz ibadet alanını Kent Meydanı dokusunu bozmadan ruhunu bozmadan hep beraber uygun görülen bir yere yapalım, buna da destek verelim. Ama ısrarla aynı şeyde devam etmekte hiç geri durmuyorsunuz. Bunu da insanların gözünün içine baka baka yapmaktan da vazgeçmiyorsunuz. Sıkıntı şurada, asıl sıkıntı şurada. Şuanda Mahkeme kararının gelmediği yerde yapılan bir kere yanlış. Amacın ne olduğunu, sakın ve sakın bu işi insanların manevi duygularına hükmetmeye çalışarak yapacaksanız bunun yanlış olduğunu bir kere bilmeniz gerekiyor. Bu Ereğli halkının manevi duygularıyla oynamaya hakkınız yok! İkincisi şehircilik kent tasarımını bunları bilmek zorundasınız ve uygulamak zorundasınız. Bir Belediye Başkanının bunlara rivayet etmesi gerekiyor. Bir Belediye Başkanı kenti idare ediyorsa Kentin nasıl imar edileceğini de bilmesi gerekir. Burada o kadar söylenecek şey var ki sizlere eskiden verdiğiniz sözleri hatırlatmaya gerek yok, onları artık herkes biliyor. Ama artık seçime şurda 3 ay kala bazı şeylerle oynamanın, bazı şeyleri didiklemenin ve bazı şeylerin olmayacağını, yapamayacağını bilmenize rağmen aynı şeyi devam ettirmeniz kamuoyunu kandırmaktan başka bir şey olmadığını hepimiz farkındayız. Şurada bu kadar büyük bir proje var daha projeye siftah yapılamamış, kazması vurulamamış, hala imar değişikliği. Gelin Kent Meydanı ve katlı otoparkı beraber yapalım dedik  dediniz ve biz sizlere destek verdik. Sonra elalemin lafıyla devam ettik burada, Ereğli halkının hiçbir şeyden haberi yok. Ve bununla da seçim kazanılacağını düşünüyorsanız bunda yanılıyorsunuz. Bu kadar büyük bir projeyi ben ve arkadaşlarım biliyor ki Ereğli’nize yüzünüze bulaştıracaksınız aynı Elmatepe üst geçitini bıraktığınız enkazı gibi. Sizlere burada bu kadar büyük bir proje teslim  edilmez. Kamuoyu bunu gördü, küçücük bir milyonluk üst geçitte bunları yaşayan koskoca projede neler yaşar bir siz düşünün, kamuoyu da düşünsün.”

 

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’da, CHP Grup Sözcüsü Sertan Ocakcı’ya cevap vererek, “Bizler göreve geldiğimizden beri hiçbir zaman Ali Cengiz oyunu oynamadık. Ereğli’nin bütün sorunlarını tesbit edip sizlerin bildiği gibi her şeyden kurtardık, yani sorunların üzerine ciddiyetle giderek bugün Ereğli’yi, çarşıyı selden kurtardık, Ereğli’yi çöplükten kurtardık, bundan dolayı da çevreci konularda da en üst hassasiyete de devam ettik. Bazı  şeyler sadece konuşmakla olmuyor. Burada seçim öncesi değil, biz göreve geldiğimiz günden bu yana 2014 yılından bu yana bu konuyu konuşmaya başlamıştık. Fakat takas sürecinin bitmesi ,üzerindeki projenin devam etmesi ve  bundan dolayı. Tabi sizlerinde  cami alanı olarak ta ibra ettiniz. Şimdi ben şunu sormak istiyorum, özellikle benim dikkatimi çekti. “Biz camiye karşı değiliz” diyorsunuz. Yalnız karşı olmamak başka bir şey, istemek başka bir şey. Size dün Kestaneci’de de biliyorsunuz beraberdik, arkadaşlarda vardı, teşekkür ediyorum geldiğiniz için oradaki cami yapma törenine katıldığınız için. Cami yapımına karşı olmamak bambaşka bir şey, ama cami yapılmasını istemek başka bir şey. Buradaki ayrımı yapmak gerekir. Seçim öncesi kimseden puan almak gibi bir derdimiz yok. Fakat Ereğli’nin böyle büyük projelerde adım atmayı seçimler arefesindeyiz diye kesmemesi lazım. Bu Ereğli’nin bir saniye bile kaybetmeye ihtiyacı yok, ama  Şubat’ta çıkar, ama Mart’ta çıkar. Biz niyetimizi ortaya koyalım, evet bizim arkadaşlarımızın Ereğli’nin çoğu insanında siyaseti bu, tarafıda bu, doğrusu da bu, bizim tarafımız belli. Seçim öncesi gibi bir olayı kesinlikle kabul etmiyorum. Zonguldak İdare Mahkemesi’nden bahsettiniz. Bilirkişi arkadaşlar gelmiş, mahkemenin sonuçlarını bekliyoruz. Biz Mahkeme kararlarına saygılıyız. Ancak daha önce Kent Meydanı’nın üstü tamamen ibadet alanı gibi gösterilmiş. Biz tabikide söylemlerimizde teknik bir hadise söylemlerimizde bunun böyle olmadığını, bin 800 metre kare 14 dönüm arazinin yandaki yollar hariç , bin 800 metre kare taban alanı olan bölgeye cami alanı olarak ayırmayı söyledik. Fakat tamamı  ibadet alanı gibi gelen bilirkişilerde belki haklı olarakta  ibadet alanının tarif edilmemiş alan üzerinden olaya baktıkları için hani Kaymakamlık binasının olduğu noktadan  ölçerlerse haklılar, yakın mesafe olarak görüyorum. Cami alanıyla mevcut olan ibadet alanıyla büyük bir mesafe var. Bir bu, ikincisi bizler Ereğli’nin geleceğini parlak gördüğümüz için, gelecekte ihtiyaç olacağı için bugünden de bu ihtiyacı gördük. Sizlerinde bildiği gibi çarşı merkezinde de bir İskele cami var 80-90 yıl önce yapılmış, bir İsmailağa var 80-90 yıl önce yapılmış ve ibadet yapan insan sayısı bilirkişi raporunda yazdığı gibi değil. Birde Ali Molla Camisi var. Fakat merkez nüfus , bizim köylerimizden 31 mahallemizden  gelen insan sayımızın artık karşılayamayacağı için böyle bir cami öngörmemiz geleceği görmemizdir, ne diyoruz her zaman “gelecek nesiller için çalışmamız lazım”. Yoksa sadece bugünü kurtaralım, günü kurtarsın diye çalışmadık. Ereğli’nin geleceğine büyük adımlar atmak ve bugünden büyük sorunlara el atmamız gerek.” Şeklinde konuştu. 

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer YEREL haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Döviz Kurları
Arşiv Arama
- -
Anket
Puan Durumu
Haber Portalı
© Copyright 2019 Gazi Soft. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
GÜNDEM
Kadına Şiddet
Anayasa Haberleri
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
SPOR
Galatasaray
Fenerbahçe
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Kemal Kılıçdaroğlu
AKP Haberleri
EĞİTİM
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
DÜNYA
Avrupa Haberleri
Amerika Gündemi
Suriye İç Savaş
Arıkan Meselesi